Om "Det store bildet"

 • Hver side har 175 x 500 piksler (til sammen 175.000!), og "bak" pikslene befinner det seg to ulike illustrasjoner, laget av kunstner Kari Bjertingstad
 • Oppgaven til oss innbyggere (og tilreisende) blir å gjenskape disse illustrasjonene gjennom å male pikslene i 28 ulike farger. 
 • Hvert piksel har fått et spesifikt tall, som er en fargekode.

Møt opp på Stortorget og mal!

 • Yeva og Mina vil være til stede på Stortorget og dele ut farger til deg som vil være med og male. Her kan DU velge deg ønsket tall eller forteller hvilken farge du vil bruke, og så male de rette pikslene i bildet.
 • Dette er gratis og alle kan delta, men det fordrer at DU er i stand til å fargelegge kun de rutene du skal, samt holde deg innenfor hver enkelt firkant.
 • Det vil være mulig å male hver dag i tidsrommet fra 11.00 - 17.00 den 22. juni og fram til kunstverket er ferdig. NB! Ikke maling i dårlig vær.

  Yeva og Mina vil dele ut maling og pensler på Stortorget.

#nærmere hverandre

Etter hvert vil vi se hvordan kunstverkene kommer til syne. Hvert eneste lite piksel er viktig for at helheten skal komme fram, på samme måte som at DU er like viktig som alle andre i den store sammenhengen. 

Vi er alle en del av det store bildet, og av Hamar. 
DU er en del av Hamar – byen som i år er 175 år!

Prosjektet er skapt av Hamar kommune med disse samarbeidspartnerne:

 • Jotun
 • Sjur Viksmoen
 • Flisa Trykkeri
 • Caddiesoft Norge
 • Norsk Tipping

- Takk for at du vil bidra til et fantastisk resultat - og for at DU er en viktig og fargerik brikke i byen!

Fargepaletten som skal brukes i "Det store bildet".

"Det store bildet" begynner å vise noe fra Mjøsa.
"Det store bildet" skal males piksel for piksel av alle som har lyst.