Når dobbeltsporet gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord – med ny stasjon på Tangen og oppgradert stasjon i Stange – står klart i løpet av 2027, får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

Det legges nå til rette for et styrket tilbud for arealeffektive og klimasmarte reiser både for personer og gods.

Bane NOR-prosjekt i Stange – prissatt til 14 milliarder

Leder gigantprosjektet

Tobarnsmoren Rønnaug-Ingeborg Resset fra Gol, som har bodd lenge i Røyken og er utdannet teknisk ingeniør, har nå flyttet til Hamar i forbindelse med at hun er nyansatt prosjektleder for utbyggingen på Stange fra 1. desember 2022. Med sine seks underprosjektledere og 70 medarbeidere i Bane NOR skal hun lede gigantprosjektet frem til ferdigstillelse i 2027.

– Det jeg gleder meg aller mest til, er å se de første fysiske utbyggingene på plass, sier hun og omtaler prosjektet som samfunnsnyttig, miljøvennlig og bærekraftig for dagens og kommende generasjoner.

For Hamar betyr det reiseavstand til Oslo på 55 minutter, og en drøy halvtime til Norges hovedflyplass Gardermoen. I tillegg blir det økt kapasitet for godstrafikken.

– Med kortere reisetid og flere avganger, skal toget i fremtiden kunne konkurrere med transporten på veiene, sier Resset.

Dobbeltsporet er tilrettelagt for at togene skal kunne kjøre i opptil 250 km i timen.

Med en hastighet på opptil 250 km i timen er alle krysningspunktene utformet som over- eller underganger. Det vil si uten krysningspunkter over det fysiske jernbanesporet. 

Mest mulig jernbane for pengene

– Nord i Stange kommune legger vi traséen delvis langs nåværende jernbanespor, men også i nytt terreng. Stange stasjon blir bygget om og vil fremstå som ny, forteller Resset.

Utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika jobber løpende med optimaliseringstiltak for å finne de smarte løsningene som reduserer både miljøpåvirkningen, fotavtrykket i naturen og kostnadene knyttet til dobbeltsporutbyggingen. 

– For Bane NOR er det viktig med mest mulig jernbane for pengene. Vi bygger jernbane for skattebetalernes penger, og derfor legger vi stor vekt på å være en ansvarlig samfunnsaktør. Målet er blant annet å ha et godt samarbeid med berørte kommuner og innbyggere, avslutter prosjektsjefen.  

Framtidige Stange stasjon  - tegning med reisende på plattformen.Framtidige Stange stasjon
Representanter fra Veidekke og Bane NOR: 11 ansatte i arbeidstøy.Representanter fra Veidekke og Bane NOR.

Tekst og foto: Geir A. Arneberg.