Bruker VR og spill til lærerutdanningene på Hamar

Lærerutdanningene på Hamar har tatt i bruk VR-basert læringsteknologi for å forberede lærerstudentene bedre på dette.  Dette nye læringsverkstedet understreker ambisjonen om at lærerutdanningene på Hamar, som er en av landets eldste og største, skal være nasjonalt ledende på utvikling, utprøving og bruk av spill- og VR-basert læringsteknologi i undervisning og forskning. 

Dekan Morten Ørbeck ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er glad for at læringsverkstedet nå realiseres.  

Studentene får utfordret seg selv, prøvet og feilet, akkurat som arbeidslivet krever.

Future Classroom

Under seg på fakultetet har han ansvaret for 350 lærere og 3.500 elever.

– Ikke alle, men veldig mange av dem, får eller vil få befatning med dette fremtidens klasserom.  For lærerstudentene legges det også opp til at dette inngår i fagplanen. Fordelene er mange, deriblant at de tilegner seg kunnskap om nye læresystemer – og stiller bedre rustet til ny teknologi, sier Ørbeck, og poengterer at man på denne plattformen kan skape reelle troverdige kriser og øve seg på å løse disse uten konsekvens.

– Fakultetet tilbyr også et eget emne i «Spill, animasjon og læring» til grunnskolelærerstudenter og som videreutdanning for lærere. Videre utvikler vi nå nye studier innen spillpedagogikk, sier Örbeck. 

Snart åpner et teknologirikt læringsverksted etter modellen til Future Classroom Lab, med spill- og VR-teknologi som hovedinnretning. Verkstedet er lokalisert i Park gründer- og næringshus ved Campus Hamar og skal være en møte- og samhandlingsarena for forskere og næringsaktører, lærerutdanningene og skoler og barnehager i regionen for utvikling, utprøving, demonstrasjon og bruk av nye digitale læringsverktøy.

Til ettertanke og diskusjon

Studentene gjennomfører VR-simulering det andre og fjerde året i studiet. Studentene blir delt opp i grupper på fire eller fem. Først blir de forberedt både til casen og simuleringen. Så gjennomfører de simuleringen en og en, mens de andre studentene observerer dialogen på skjerm. Etterpå har de en debrief basert på diskusjon og refleksjon.

  • Hvilke følelser vekket det?
  • Hvordan kan du håndtere de følelsene?
  • Hva kunne du gjort annerledes?

Diskusjonene blir som regel mye rikere enn ved rollespill.

– Mange tror at simuleringen er lite realistisk, men at de blir veldig overrasket når de får på seg VR-brillene, sier Ørbeck, som ønsker seg mer VR-simulering.  

Utvikler lærerens trygghet i rollen

Lærerutdanningen på Hamar samarbeider tett med Høgskolens spillskole og næringsaktører i nasjonalt ledende næringsklynger innen VR og spillutvikling. VR-applikasjonen med utviklingssamtalen er utviklet i samarbeid med disse.

Det utvikles nå, sammen med Fynd Reality AS, en ny VR-applikasjon for å trene lærerstudenter på å håndtere rasismesituasjoner, finansiert av en tverrfaglig prosjektgruppe er opprettet for å lage treningsarenaer der studentene kunne øve seg på fremtidige scenarier. VR-simuleringen er et supplement som hjelper og støtter studentene i relasjonelle og kommunikative ferdigheter. 

Ingeborg Amundrud i testing sammen med Dekan Morten Ørbeck ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har henholdsvis 3.500 elever og 350 lærere under sin paraply. Utviklingen for HINN er at stadig flere av dem får befatning med «Future Classroom».

  • Foto: Sverre Galgum, fotograf ved markedsavdelingen, HINN
  • Tekst: Geir A. Arneberg