I tillegg til å være blant de mest veldrevne kommunene, har Hamar også oppnådd imponerende resultater innen næringsliv og utvikling. Ifølge NHOs barometer for 2022 er Hamar Innlandets beste næringskommune og innehar en solid 34. plass nasjonalt. 

Hamar har også opprettholdt et positivt omdømme blant innbyggerne og besøkende. Undersøkelsen for 2022 forteller at byen vår nyter godt av et gjennomgående positivt omdømme. Dette er et resultat av en tett samhandling mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne.

Som den eneste i Innlandet er Hamar i klasse 2 i SSBs sentralitetsindeks, på linje med byer som Bergen, Stavanger, Sandnes, Fredrikstad, Sarpsborg og Drammen.

Hamar er den største byen i Innlandet, og kommunen har 33059 innbyggere per 22. mai 2024.

Skole og kultur

Kvalitet i skolen er et prioritert område for Hamar, og innsatsen har gitt gode resultater. I Kommunebarometeret for 2022 rangeres Hamar som landets nest beste skolekommune. Dette er et klart bevis på byens engasjement for utdanning og viktigheten av å gi barn og unge de beste mulighetene for fremtiden.

Hamar har også markert seg som en fremragende kulturkommune. Ifølge Telemarksforsknings "Norsk kulturindeks" er Hamar blant landets beste kulturkommuner, og er nå rangert som nummer 6. Byen kan skryte av et rikt og mangfoldig kulturliv som bidrar til trivsel, engasjement og stoltet hos innbyggerne.

En kommune i vekst

Hamar har opplevd betydelig vekst både i befolkning og arbeidsplasser. Siden 2015 har Hamar fått flest nye innbyggere blant kommunene i Innlandet, og det er her vi ser den største økningen i antallet arbeidsplasser. Dette understreker byens attraktivitet som et sted å bosette seg og etablere virksomhet i. 

Hamar ønsker å bidra til fortsatt positiv utvikling, høy trivsel og at vi skal komme enda nærmere hverandre.