- Vil DU være med på et jubileum for å markere byen som fikk kjøpstadsrettighetene 21.mars 1849?

Hva skal skje?

Jubiléet skal være for alle, men ha ekstra fokus på barn og unge, og skal knyttes opp mot Hamars kulturhistorie med fokus på de siste 25 år. Jubiléet skal bære preg av at Hamar er både by og land, og det unike for Hamar skal synliggjøres. Målet er også at jubileet skal gi kunnskap om vår felles kulturarv og evne til å omgås andre kulturer. Vi håper det vil bli aktiviteter i hele kommunen gjennom alle årstider! 

Slik skal vi jobbe

Vi jobber for å skape et jubileum hvor alle innbyggere får mulighet til å delta med glede og kreativitet. Vi skal samarbeide med lag og foreninger, næringslivet og innbyggere for å gjøre året spesielt for hele kommunen. Jubiléet skal bli et felles løft for Hamarsamfunnet. Vi håper mange vil bli motivert til å delta og komme med innspill til hvordan vi skal skape en flott feiring gjennom jubileumsåret.

Ekstra tilskudd til de som vil bidra

Kommunen har hatt ute en søkbar jubileumspott (ekstraordinære tilskuddsmidler) til frivillige og andre i kulturlivet i Hamar. Vi fikk inn 26 søknader. 19 av disse har fått ja på sin søknad, og til sammen 900.000 kroner er delt ut. Dette beløpet skal gå til arrangementer og andre tiltak som har spesiell fokus på Hamar som by. 

Organisering

En jubileumskomité er nedsatt og består av følgende medlemmer: 

Randi Kongsli, prosjektansvarlig - HK Kultur og frivillighet

Helge Hafsahl Karset, leder - HK – politisk representant

Ida Olastuen Kornberg - HK – politisk  (vara)

Tor Rullestad - HK - Kultur og frivillighet

Per Øyvind Riise - Anno museum, Domkirkeodden

Morten Ørbeck - Høgskolen Innlandet

Ruben Arie Slob - Frivillighet

Vidar Haugen
- næring og reiseliv

Tara Falch Winge - Ungdomsrådet

Arbeidsgrupper med ulike aktører aktiveres etter behov.  

Logo

Jubileumslogo for Hamar 175 år

Jubiléet har fått sin egen logo, som vi er stolte av. Den skal ikke på noen måte erstatte kommunelogoen, men være til stede der det handler om selve jubiléet. Skrift, farge og former er hentet fra kommunens designmanual, slik at vi står fram lett gjenkjennelig og helhetlig.

Jubileumsprogram

Komiteen er godt i gang med planleggingen av programmet, og vi har allerede fått innspill fra ulike hold. Det er vi veldig glad for, og vi håper at flere melder etter hvert som jubileumsåret nærmer seg. 

Invitasjoner er sendt ut via epost til nærmere 200 lag og foreninger, i tillegg til en rekke aktører innen kultur og næringsliv. 

Har du innspill? 

Ta kontakt med prosjektansvarlig