Dekningsprosenten i Hamar er høy, og alle som har rett til plass, har fått plass ved hovedopptaket de siste årene. 

Se oversikt over barnehager

Du kan søke barnehageplass hele året, bortsett fra 1.-15. mars. Da er søknadsportalen lukket i forbindelse med hovedopptak.

Slik søker du barnehageplass