Creative Cities Network (Kreativbynettverket) er et initiativ etablert av UNESCO (De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap, og kultur). Nettverket skal fremme samarbeid og utveksling mellom byer over hele verden, som har utmerket seg innen kreative sektorer som litteratur, musikk, film, håndverk, design, gastronomi og mediekunst. 

Hamar fikk tildelt statusen UNESCO Creative City of Media Arts i november 2021.

Et stort og godt samarbeid

Hamars søknad ble utarbeidet i samarbeid med flere. Blant dem Høgskolen i Innlandet, The Gathering, Hamar kulturhus, VRINN, Hamar Game Collective, Hamar kulturskole, Fabelaktiv, Hamar Næringsforum, festivalene i Hamar, SINN (Studentsamskipnaden), Kunstbanken, Innlandet teater, Innlandet fylkeskommune, Hamar Katedralskole, Codeklubben, e-sport-miljøet, Anno, Hamar naturskole og Frivilligsentralen.

Hamar kommunen er koordinator på vegne av samarbeidet.

Hamars logo i UNESCO-samarbeidet

Kreativt i Hamar

I Hamar har vi landets største spillutviklingsklynge, Hamar Game Collective, og VR-klyngen VRINN, og byen er kjent for The Gathering i Vikingskipet. I tillegg har Hamar en rekke bedrifter og aktører som har kreativ bruk av teknologi som bærende element. Flere har sine egne, større og mindre aktiviteter og arrangement.

Skal dele beste praksis

UNESCOs Creative Cities Network fungerer som en plattform for kunnskapsdeling, samarbeid og innovasjon mellom medlemsbyene. Det gir byer muligheten til å lære av hverandre og utvikle beste praksis for å fremme kreativitet, bærekraft og sosial inkludering. 

UNESCO anerkjenner og støtte byer som tar i bruk kreativitet som en ressurs for å  fremme grønne økonomier, bevare og fremme kulturarv, styrke lokale fellesskap, fremme kunnskapsdeling og innovasjon, samt bidra til en økonomisk vekst på en måte som er sosialt og miljømessig mer bærekraftig.

Hamar - en by i det kreative nettverket til UNESCO