Stig Aage Melve og Kristin Eriksen fra Hamar kommune fikk æren, sammen med kollega Kay Henning Kleverud fra Sør-Odal kommune, å motta SAG Award for innovativ bruk av GIS-teknologi i 12 kommuner. 

Deres innsats har gjort dem til fyrtårn i nasjonal sammenheng, og de er nå internasjonalt anerkjent av verdensledende ESRI gjennom tildelingen av SAG Award. (Special Achievement Award in GIS.) Hedmark Kart-samarbeidet er kort og godt et eksempel til etterfølgelse når det gjelder bruk av GIS-teknologi.

De 12 samarbeidende kommunene har oppnådd betydelige fordeler gjennom GIS- samarbeidet.

Den høytidelige prisutdelingen fant sted den 12. juli i San Diego, og vinnerne fikk ikke bare anerkjennelse og en plakett, men også applaus fra 18.000 deltakere i salen og muligheten til å møte grunnleggeren av ESRI, Jack Dangermond, en legende innenfor fagfeltet.

Prisutdelingen var bare en del av det omfattende ukesprogrammet med workshops og presentasjoner som ga deltakerne muligheten til å øke sin kompetanse innenfor GIS.

Kommer innbyggerne til gode

GIS-samarbeidet har resultert i utvikling av en rekke nyttige tjenester for innbyggerne i kommunene. GIS-teknologien har gjort det mulig å formidle informasjon langt utover tradisjonelle kart. Digitale kartportaler gir nå tilgang til analyser og visualiseringer av data i tillegg.

Som et par eksempler kan nevnes at Hamar kommunes nettsider inneholder flere fortellingskart som viser utviklingen av ulike byggeprosjekter i byen, og kommunen har fått en kart- og bildepresentasjon av badeplasser med prøveresultater av badevannet.

Ros fra ordføreren

Ordfører Einar Busterud i Hamar kommune er stolt av samarbeidets prestasjoner, og han kommenterer at det er fantastisk å være med på å sette nye standarder. Han roser GIS-ingeniørene og understreker betydningen av det store og nyttige faglige fellesskapet de er en del av.

Kvaliteten på kartdataene er forbedret, og de holdes oppdatert og tilgjengelige for både offentlige og private aktører.

De 12 kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Våler, Grue, Åsnes, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger viser faglig vei ved å utnytte GIS på innovative måter, slik at det gir praktisk nytteverdi for innbyggerne.

Med prisen er det synliggjort at Hedmark kart- samarbeidet er et forbilde for andre kommuner som ønsker å oppnå lignende suksess med GIS-implementering.

GIS-samarbeidet Hedmark Kart ble nominert av Geodata AS.

Noen lenker som eksempler: