Kort fortalt er Girl Tech Fest en skoledag full av teknologi og utforskning. Jentene ankommer arrangementet med fulladede skole-iPader og micro:bit-appen klar for bruk. I løpet av skoledagen blir jentene dypt engasjert i ulike oppgaver, godt veiledet av rollemodeller fra lokale bedrifter.

GirlTechFest er en nasjonal satsning støttet av ODA Nettverket, TENK – Tech Nettverket for kvinner, IKT Norge og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Initiativet GirlTechFest er en viktig del av en overordnet strategi for å oppmuntre flere jenter til å utforske teknologi og realfag, samt å bidra til økt mangfold innenfor disse feltene.

Koding, roboter og digitale instrumenter

I løpet av dagen i Hamar fikk jentene erfaring med koding og bygging av egne roboter ved hjelp av elektriske kretser. De skapte også avanserte konstruksjoner med LEGO.

I tillegg fikk de oppleve teknologiens verden gjennom å gi liv til tekniske bier og få lyd i digitale instrumenter. Sikkerhet på nett var også en viktig del av læringen.

Å motvirke en synkende interesse

Interessen for teknologi og realfag blant jenter synker fra 10-12 års alderen, noe som ikke gjelder på samme måte for gutter. Derfor er GirlTechFest et viktig tiltak som gir jentene muligheten til å utforske teknologi i et miljø skapt spesielt for dem.

Praktiske oppgaver, lek og veiledning fra kvinnelige teknologer skal bidra til å øke interessen og skape en positiv holdning til disse fagområdene.

Utvikle kreativiteten

På GirlTechFest fikk ikke jentene bare prøve ny teknologi, men også gitt egen kreativitet og innovasjonsevne en god boost. De fikk også en god relasjon til flere inspirerende kvinnelige rollemodeller, som allerede hadde valgt et yrke innen teknologisektoren.

Gjennom praktisk erfaring og veiledning, fikk jentene en forståelse av hvordan teknologien fungerer og hva den kan brukes til. Og kanskje vil flere av dem se at det finnes yrker der de selv kan få en spennende og utfordrende arbeidshverdag noen år fram i tid. Kanskje også her i Hamar.

Her skapes musikk på PC. Bongotrommer og piano.Her skapes musikk på PC. Bongotrommer og piano.
Denne bie-roboten skal programmeres til å finne blomstene med pollen.Denne bie-roboten skal programmeres til å finne blomstene med pollen.